O projekcie

Czym są? Jak działają ArtCell?

ArtCell to w pełni autonomiczna trójwymiarowa Sztuczna Komórka o średnicy od 10-20mm (ta wielkość na obecny poziomie rozwoju technologii jest możliwa do uzyskania). Jest ona wyposażona w procesor, pamięć, niezbędne czujniki, światłowody do przesyłania i wymiany informacji, moduł Bluetooth, WiFi oraz panele fotowoltaiczne i akumulatory jako źródło zasilania.

Komórka będzie zdolna do dynamicznych ruchów dzięki wyposażeniu ścianek w electroactive polymers (EAP) zdolne do kurczenia się po przez przewodnictwo prądowe. Komórki będą komunikowały się ze sobą, by ustalić swoje położenie i przekazać informacje o strukturze. Każda z nich otrzyma na drodze programowania swój indywidualny numer oraz współrzędne lokalne i globalne komórki (Cybernetyczne DNA) w celu precyzyjnego określenia celu i jej miejsca w strukturze.

O wynalazcy - civ. inż. Andrzej Pietrzyk

  • Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej, kierunek Budowa maszyn – tytuł inżyniera, a także absolwent Królewskiej Akademii w Sztokholmie – tytuł civil (magister)
  • Wieloletni konstruktor w biurze projektowym Philip Morris, Krakowskie Zakłady Kablowe, Kombinat Drzewny
  • Szwecja: Zakłady produkcji sitodrukowych, dział prototypowania – konstruktor
  • Przemysł zbrojeniowy – koncern zbrojeniowy Bofors – konstruktor broni rakiet
  • Przemysł spożywczy – koncern Tetra Pack w Malmo – konstruktor maszyn do przemysłu spożywczego
  • Przemysł naftowy – koncern Aker Solution w Oslo – konstruktor zautomatyzowanych platform wiertniczych
  • Łącznie 43 lat doświadczenia jako konstruktor w tym osiągnięcia z zakresie wynalazczości i innowacyjności
  • Lider Projektu ArtCell, właściciel patentów w 31 krajach do tej techologii
  • Udział projektu ArtCell w tagrach, konferencjach i konkursach (m.in. TVP – „Finał Wynalazków”)

Problemy współczesnej robotyki

Rozwiązaniem są ArtCells

Zastosowanie rehabilitacja

rehabilitacja

Zastosowanie wojsko

człowiek

Zastosowanie ratownictwo

budynek
nosze

Zastosowanie medycyna

Zastosowanie AGD, rekreacja

telewizja 3d

Wizja CyberCell Technology

Wizją CyberCell Technology są roboty obecne w każdym obszarze życia człowieka, poprawiające jego jakość poprzez przejmowanie obowiązków, wykonywanie niebezpiecznych zadań, ratowanie zdrowia i życia, a także po przez służbę i pomoc w codziennych aktywnościach. W domach, szpitalach, sklepach, wojsku, ratownictwie i kosmosie.

Osiągnąć ten cel można poprzez wprowadzenie na rynek nowej technologii o nazwie CyberCell tj. tanich, uniwersalnych, inteligentnych, rekonfigurowalnych robotów opartych na cybernetycznych sztucznych komórkach ArtCell.

Obecny stan projektu

Wartość projektu